Probis Corporate en Pyxima nv hebben Menso vzw samen opgericht. Doel? Het uitbouwen van een hoogstaand en duurzaam kwaliteitsmodel en toetsingssysteem voor de woonzorg- en welzijnssector in Vlaanderen. 


Het model plaatst de mens centraal, focust op resultaat en streeft naar menselijke zorg- en dienstverlening. Daarnaast gaat ook veel aandacht naar processen om tot een goed resultaat te komen. Menso gaat samen met organisaties op pad en streeft naar excellentie in alle facetten van de organisatie. Op die manier helpt het om kwaliteitsdenken duurzaam te verankeren binnen een duidelijk kader. 


Er werd een inhoudelijke werkgroep samengesteld van Menso-coaches en/of -adviseurs: 

  1. Stephanie Reynaert (RS health)
  2. Stefaan Coenen (Probis Consult)
  3. Roel Van de Wygaert (SYN-TOPIA)
  4. Annemie Vanden Bussche (Klater)


Vanuit hun ervaring, expertise en kennis schreven zij hun visie, aanpak en de prestaties neer. Ze besteedden daarbij ook aandacht aan eenvoud en bruikbaarheid in de praktijk. Kwaliteitsmedewerkers en experten uit het werkveld gaven hun mening over de publicatie. Bijsturing kwam er ook na feedback van de adviesraad. Die bestaat uit academici, zorgorganisaties en de verschillende koepels uit de ouderenzorg, met als voorzitter prof. Dominique Verté (VUB). 


Deze manier van werken blijven we behouden om gedreven te zijn vanuit een actieve en dynamische community. Mensen vanuit het werkveld en vanuit de koepelorganisaties denken mee na over het model. Hoe kan het verder evolueren? Wat is een meerwaarde voor de praktijk? 


Het model zal dus in de toekomst mee evolueren met ervaringen vanuit de praktijk. Mét voldoende aandacht voor stabiliteit en zekerheid.