Beste 'Mens',

 

Fijn dat je voor Menso koos of interesse toont: het kwaliteitsmodel voor zorgorganisaties in Vlaanderen met weldra een gecertificeerd label. Menso beschouwt jouw cliënt, zijn naasten en jouw medewerkers als actieve en gelijkwaardige partners in wonen, zorg en leven. Het biedt jouw organisatie een uitdagend kader dat aanzet tot reflectie.

We gaan met elkaar in gesprek over wat kwaliteitsvolle zorg betekent. We helpen je als organisatie samen met jouw cliënten, naasten, medewerkers en andere belanghebbenden de gewenste kwaliteit te bepalen. En we denken na over hoe we die kunnen verbeteren. 

Dat werken aan kwaliteit is een opdracht van vandaag maar ook van morgen. Hoe blijft jouw organisatie toekomstbestendig en kan ze zich aanpassen aan de veranderende maatschappelijke normen en een snel evoluerende context?

Er zijn meerdere kwaliteitsmodellen, maar Menso is anders. Daarom spreken we ook over “wij”. Wij gaan samen aan de slag op basis van een model met vijf sleutelelementen: regie, verbondenheid, goed gevoel, veiligheid en vertrouwen

Organisaties tonen zich ambitieus als ze de uitdaging aangaan om het verschil te maken. Onze focus? Het resultaat voor de mens. Of dat nu de cliënt, zijn naaste of de medewerker is. 

We werken aan die kwaliteit op de best denkbare manier en vragen ons voortdurend af hoe we de lat hoger leggen. Zo komen we tot een continue verbetercultuur

Je zal doorheen het model merken dat we veel aandacht besteden aan deze cultuur van doordenken, overleggen, en samen handelen. Met één doel voor ogen: continu verbeteren. 

Menso biedt een inhoudelijk kader om aan de slag te gaan met kwaliteit en te streven naar excellentie. 

Heb je een vraag over Menso? Tips of ideeën vanuit de praktijk? Graag: deel ze gerust met ons via info@menso.eu

 

Veel succes!

 

 

Patrick Laisnez (Probis) en Bert Paepen (Pyxima)

Gedelegeerd Bestuurders Menso vzw


Foto met dank aan WZC Mayerhof, Mortsel