De organisatie

Een entiteit die zorg en dienstverlening organiseert en mensen bewust een relatie laat aangaan om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.  


De cliënt

Overkoepelende term voor de gebruiker van zorg- en dienstverlening in zorgorganisaties. Menso verwijst naar de cliënt als “hij”. Dit is een taalkundige keuze om de teksten overzichtelijk te houden.

  

De medewerker

Overkoepelende term voor alle personen die werken in en met de organisatie. Denk hierbij aan de eigen en externe medewerkers en vrijwilligers. Menso verwijst naar de medewerker als “hij”. Dit is een taalkundige keuze om de teksten overzichtelijk te houden.  

            

De naasten

Familie, vrienden, mantelzorger of andere significante personen voor de cliënt.


Cliëntopvolgsysteem

Bevat alle benodigde informatie over de individuele cliënt. Centraal staat het woonzorgleefplan voor de dagelijkse opvolging van zorg en dienstverlening. Denk verder ook aan facturatie, medicatie, medisch dossier, administratief dossier, …