Menso is niet enkel een kwaliteitsmodel, bij Menso hoort ook een fonkelnieuw kwaliteitslabel, inclusief externe toetsing.

Met een kraakheldere auditprocedure en een onafhankelijke evaluatie.  

Belangrijk is ook dat het duidelijk is waarop een organisatie is beoordeeld. Op die manier wordt de waarde van het kwaliteitslabel nog beter ingeschat, voor de organisatie en voor de buitenwereld.

Het Menso-label mag geen doel op zich zijn, wel de kers op de taart van je kwaliteitswerking.2 niveaus: Menso en Menso Plus

Menso voorziet twee niveaus van labels, Menso en Menso Plus, gebaseerd op de scope van de audit (aantal prestaties) en het ontwikkelingsniveau van de prestaties

Voor het behalen van het Menso – label 

  • worden naast de 15 vaste prestaties nog 10 prestaties, vrij te selecteren door de organisatie, bijkomend geaudit.  
  • De gemiddelde score van de audit moet minstens 3 bedragen 
  • en de minimumscore per prestatie is 2, behalve voor de prestaties O.1 en O.2 waarvoor een minimumscore 3 geldt.

Voor het behalen van het Menso Plus – label 

  • worden alle 38 prestaties geaudit.  
  • De gemiddelde score van de audit moet minstens 4 bedragen 
  • en de minimumscore per prestatie is 3.

 

Voor de volledigheid herhalen we hier nog even de verklaring bij de scores:

0:    Er is niets beschikbaar m.b.t. de prestatie.

0,5: Er is nog niets beschikbaar m.b.t. de prestatie, maar wel in ontwikkeling.

1:    Er zijn gegevens over de prestatie beschikbaar (procedures, afspraken, documenten,...).

2:    De verwachtingen m.b.t. de prestatie zijn gekend.

3:    De verwachtingen m.b.t. de prestatie worden toegepast.

4:    De prestatie wordt geëvalueerd en bijgestuurd.

5:    De prestatie wordt verder ontwikkeld en nieuwe initiatieven worden gecreëerd.

 

Een Menso Plus-label behalen is enkel mogelijk na het eerder behalen van een Menso-label. Tijdens de transitie naar het behalen van het Menso Plus-label kan de organisatie haar progressie aftoetsen aan de hand van een standaard zelfevaluatie, die Menso hiervoor ter beschikking stelt.  

Benieuwd hoe zo'n Menso-audittraject verloopt? 
Lees er hier alles over.


Voldoen aan wet- en regelgeving

Naast de scores van de Menso-audit is het belangrijk dat een organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Menso neemt de rol van de zorginspectie niet over, maar gaat een aantal criteria meenemen als voorwaarde om het Menso-kwaliteitslabel te kunnen ontvangen

Zo zullen de Menso-auditoren het laatste verslag van de zorginspectie in jouw organisatie opvragen.  Denk verder bvb. ook aan documentatie mKappa-controle, voedselveiligheid, financiële controle, arbeidscontrole, ....

 

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van het Menso-label is drie jaar.


Wil jij die kers op de taart van je Menso-kwaliteitswerking? 
Vraag dan meteen een Menso-audit aan.