Hoe streven we naar een (nog) betere zorg? Die vraag staat bij Ouderenzorg Glorieux (met woonzorgcentra in Maarkedal en Ronse) hoog op de agenda. Kwaliteitscoördinator Vicky Saveyn benadrukt daarbij onder meer het belang van het Menso-model.
“Het biedt ons een theoretisch kader om na te denken over alle facetten van onze zorg- en dienstverlening. Het traject Wonen & Leven reikt ons handvaten om hierrond met alle betrokken partijen concreet aan de slag te gaan. De combinatie van beide verhalen vormt het DNA van onze voorziening.”
 Menso leidt tot verbeterprojecten

Ouderenzorg Glorieux met woonzorgcentra De Samaritaan (Maarkedal) en Hogerlucht (Ronse) ging al in 2014 aan de slag met de voorloper van Menso. Ondertussen is het model uitgegroeid tot een onmisbare schakel in hun streven naar kwaliteitsverbetering. “Voor ons is Menso het uitgelezen model op alle vlakken van zorg en dienstverlening. Vroeger maakten we gewoon één keer per jaar een SWOT-analyse over de algemene werking. Daar kwamen dan wat verbeterpunten uit die gekoppeld werden aan projectfiches.”

“Maar met Menso gaan we veel dieper in op bepaalde thema’s. Het heeft ervoor gezorgd dat we in de afgelopen jaren op bepaalde vlakken echt gegroeid zijn. Zaken waar we vroeger minder bij stilstonden, leiden nu tot actiepunten of zelfs tot grote verbeterprojecten. Zonder die kwaliteitsmodellen zouden we nooit zo ver hebben gestaan vandaag.”


Eenvoudiger, concreter, gedetailleerder

Bij Ouderenzorg Glorieux hielden ze hun hart vast toen ze hoorden dat er een nieuw model zou komen. Maar bij de implementatie van Menso is alle scepsis verdwenen. “De vragen of stellingen in Menso zijn veel eenvoudiger en concreter. Hetzelfde geldt voor de reflectievragen. Ze doen je nog dieper nadenken, maar dan wel op een heel concrete manier. In die zin is Menso een verademing. Maar ook inhoudelijk, want Menso focust zowel op de bewonerservaring als op de aanpak van de organisatie.”

“Door de nieuwe accenten ontdekten we opnieuw een potentieel aan verbeterpunten. Heel wat zaken zijn intussen aangepakt, maar toch proberen we nog beter te scoren. Dat maakt het net zo boeiend. Menso heeft ons weer zuurstof gegeven om nog een stap verder te gaan.”


Meer inspraak en betrokkenheid


Menso focust op het centraal plaatsen van de bewoner, iets waar ze al langer mee bezig waren bij Ouderenzorg Glorieux. “Onze bewoners krijgen nog meer inspraak en worden nog actiever betrokken. Daar waren we uiteraard al een aantal jaren mee bezig, in die zin dat ze steeds meer autonomie, keuzevrijheid en beslissingsrecht kregen. Maar met het Menso-model gaan we nog een stap verder. Hoe geven we hem/haar nog meer inspraak? Het zit soms in heel kleine dingen. We laten onze bewoners bijvoorbeeld de placematjes kiezen of het assortiment desserts mee bepalen. Maar het gaat over meer dan dat. Onze bewoners worden ook betrokken in het bepalen van onze algemene visie.”


 

“Menso vertrekt vanuit de ervaring van de bewoner en de aanpak van de organisatie. En bij elk kwaliteitsthema krijg je de vraag of er een duidelijke visie is, of die gekend is én of de bewoner hier ook inspraak in heeft. Je wordt als voorziening eigenlijk verplicht om de bewoner maximaal te betrekken in de volledige zorg- en dienstverlening, zowel op individueel als algemeen vlak.’


 

Pyxicare Flow

 

Bij het Menso-model hoort ook een tool: Pyxicare Flow. Een hele verbetering in vergelijking met de oude tool, zo verzekert Vicky. “Hij is eenvoudiger, duidelijker en werkbaarder. Dat was voor ons alvast een verademing, want ik hield mijn hart vast voor de nieuwe software. De tool is heel gebruiksvriendelijk. Je kan de evaluaties vlot invullen en er is ruimte om zaken te noteren en documenten op te slaan. Je evalueert elk item, koppelt er eventueel een actiepunt aan en uploadt de nodige documenten. En dan ga je aan de slag met je lijst van actiepunten.”

 

“Grote voordeel van Pyxicare Flow is ook dat alles samenkomt op één digitaal platform. We uploaden ook onze oudere projectfiches om een goed overzicht te krijgen van wat er gebeurd is rond een bepaald item. Mijn collega start binnenkort trouwens met het opvolgen van de indicatoren via Pyxicare Flow. Het gaat dan om extra indicatoren die we willen opvolgen, naast de bestaande indicatoren die de overheid ons aanreikt.”


Menso + Wonen en Leven

 

Tijdens de coronacrisis gingen de woonzorgcentra op slot, maar bij Ouderenzorg Glorieux bleven ze niet stilzitten. “In afwachting van het nieuwe Menso-model zijn we met twee collega’s een masterclass ‘Wonen en Leven’ gaan volgen. Kwestie van onze bewoners, medewerkers en bezoekers centraal te zetten. Dat model zijn we vervolgens gaan implementeren.”

 

“Toen we een presentatie kregen van het Menso-model herkenden we meteen een heel aantal basisprincipes van het traject ‘Wonen en Leven’. Er zijn veel raakpunten, de grondwaarden zijn dezelfde. Bijvoorbeeld de regie behouden, zich thuis voelen, verbondenheid, hoop en vertrouwen, zich veilig voelen, … En natuurlijk ook het feit dat bewoners, naasten en medewerkers centraal gezet worden in de kwaliteitswerking en dat ze daarbij betrokken worden. ‘Wonen en Leven’ is natuurlijk een wat algemener model, terwijl Menso zich meer op thema’s gaat toespitsen. De combinatie van beide modellen werkt voor ons heel goed.”

 

 

Wil je weten hoe Ouderenzorg Glorieux gebruik maakt van het Wonen en Leven-traject in combinatie met het Menso-traject? Welke raakvlakken er zijn en hoe ze dat concreet hebben aangepakt? 

 

Kwaliteitscoördinator Vicky Saveyn heeft dit met veel enthousiasme gepresenteerd op de Menso Inspiratiedag op 4 mei 2023.