Voor elke Menso-audit wordt een auditteam samengesteld om jouw audittraject samen tot een goed einde te brengen:

  • een vast aanspreekpunt vanuit jouw organisatie
  • de auditcoördinator
  • de externe trajectbegeleider
  • 3 auditoren.

 

De auditcoördinator

De auditcoördinator is jouw permanente aanspreekpunt m.b.t. het audittraject.


De auditcoördinator staat in voor het opvolgen van auditaanvragen, de planning van de audits, de administratieve opvolging, het opvragen van de documenten voor de documentreview, de controle ervan op volledigheid, het aanleveren van alle auditinformatie aan de auditoren, het opstellen van de concrete dagplanning voor de auditdagen, de redactionele ondersteuning bij de opmaak van het auditrapport, …

 

De auditcoördinator kan je contacteren via audit@menso.eu.


 

De externe trajectbegeleider

De externe trajectbegeleider volgt het audittraject procesmatig op en is verantwoordelijk voor evaluaties en procesoptimalisaties.

Zowel het auditproces als de auditoren, maar ook het auditrapport en de coördinatie worden door de externe trajectbegeleider geëvalueerd. Zo zal je de audit grondig kunnen evalueren en kan je indien gewenst in gesprek gaan met de externe trajectbegeleider, zowel tijdens als na het afronden van het audittraject.

Op basis van deze evaluaties worden procesoptimalisaties doorgevoerd om de betrouwbaarheid, validiteit en efficiëntie van het auditproces te optimaliseren.

De externe trajectbegeleider kan je contacteren via externe-trajectbegeleider-audit@menso.eu

 

3 auditoren

Het Menso-auditorenteam bestaat uit een hoofdauditor en 2 peer auditoren

De hoofdauditor beschikt over de nodige expertise in audittechnieken, is vertrouwd met het Menso-model en is eindverantwoordelijke voor de auditvoorbereiding en de auditverslaggeving.

De peer auditoren zijn sterk vertrouwd met het Menso-model vanuit hun eigen praktijkervaring.

De auditoren worden door Menso vzw opgeleid in de Menso-auditmethodologie en het Menso-kwaliteitsmodel.

Belangrijk: de Menso-coaches zijn geen lid van het auditteam! Menso-coaches helpen je met het implementeren van Menso en met de voorbereiding op de Menso-audits, maar zij zijn niet betrokken bij de audit zelf.   Deze strikte scheiding wordt streng bewaakt door Menso vzw.