De volgende actieve fase voor Menso (vanaf midden 2023) is de ISQUA-certificatie van het Menso-kwaliteitslabel


De opbouw van het Menso-kwaliteitsmodel en de uitwerking van de Menso-auditmethodologie gebeurde telkens rekening houdend met de internationaal aanvaarde principes voor audits op het vlak van managementsystemen, zijnde ISO 19011.


Zo gaan de Menso-auditoren aan de slag 

  • volgens een onderbouwde en transparante auditmethodologie, 
  • gebaseerd op bewijsmateriaal (grootte steekproeven, methodiek interviews, …).Het volledige auditproces is transparant en verifieerbaar: 

  • duidelijk tijdschema, 
  • heldere selectieprocedure voor de auditoren, 
  • sterke kwaliteitsbewaking van elke audit, 
  • evaluatie van de auditcoördinator en de auditoren door een externe trajectbegeleider, 
  • opzetten van externe en interne communicatieprocessen, 
  • uniforme aanpak voor het bepalen van de auditcriteria 
  • en een uitgebreid auditrapport dat aan alle standaarden voldoet.Updates m.b.t. dit traject bezorgt Menso je via de webinars, nieuwsbrieven en uiteraard ook hier via de infosite.