Wat als de koning jouw cliënt zou zijn… 

“Wij leveren zorg op maat!”, “Wij passen ons aan aan uw noden en behoeften.”, “We zoeken samen met u naar de gepaste oplossing!”, … Het zijn slechts enkele typerende zinnen die aan bod komen bij organisaties die diensten verlenen. De klant is koning! Maar… 

Wat als de koning effectief cliënt zou zijn in jouw organisatie?! Waarschijnlijk zou elke organisatie gaan nadenken over hoe ze de zorg- en dienstverlening in hun woonzorgcentrum zouden aanpassen in functie van de specifieke noden en behoeften van die ene cliënt. Want het is en blijft toch wel de koning!

Deze uitdaging aangaan en kijken vanuit een andere bril naar cliëntgericht werken voor die ene persoon/mens, zorgt voor een nieuwe blik op dienstverlening en cliëntbeleving binnen de organisatie. Willen we niet dat alle cliënten zich als de koning te rijk voelen? 

Hoe bouwen we aan een cliëntgerichte visie vanuit Menso? Hoe kunnen we iedereen hierbij betrekken en over laten nadenken? En vooral, hoe zetten we de volgende stappen om te vertrekken vanuit de beleving van de cliënt en dit om te zetten naar een aangepaste dienstverlening?Doelpubliek: woonzorgcentrum directeurs, kwaliteitscoördinatoren en andere beslissingnemers.


Voorkennis: geen voorkennis vereist.

Dit webinar kijken?

Het webinar wordt live gebracht op vrijdag 22 september om 13u.  


Meld je aan via: https://pyxima.webinargeek.com/menso-webinar-statusupdate-kwaliteitsmanagement-met-de-koning-als-klant.


Na de uitzending krijg je als ingeschreven kijker een mail met daarin een replay-link.  Kan je op 22 september om 13u niet live kijken, meld je alsnog aan en kijk later op een tijdstip dat jou beter schikt.