Op 16 mei 2024 ben je van harte welkom op onze jaarlijkse Menso-inspiratiedag! 


Leerrijk én gezellig, inspirerend, uitdagend én bruisend. 

Menso-abonnee of (nog) niet, aan de hand van ons programma gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis van kwaliteitsvolle zorg, waarbij jouw cliënt, zijn naasten en jouw medewerkers actieve en gelijkwaardige partners zijn in wonen, zorg en leven.
Schrijf je hier in 

en garandeer jouw plaats! 

Deelname aan de Menso-inspiratiedag is gratis voor 1 deelnemer per huis met een Menso-abonnement.


Deelnameprijs voor niet-Menso-abonnees of vanaf de 2de deelnemer per huis met een Menso-abonnement: 135 EUR excl. BTW. 


Inbegrepen: lunch en het handboek 'Ik ben niet eenzaam, over eenzaamheid en ouderencommunicatie' van Alet Klarenbeek


Programma: 


12u - 13u


Ontvangst met netwerklunch


13u00 - 14u00

Keynote door Alet Klarenbeek, communicatiestrateeg, schrijfster van het handboek 'Ik ben niet eenzaam, over eenzaamheid en ouderencommunicatie', oprichtster van UP! (www.upinnederland.nl) en van het festival 'Laatbloeiers' (www.laatbloeiers.nl).

Sinds 2015 houdt Alet zich bezig met ouder worden en ouderen, vanuit de context van ouderenparticipatie en -communicatie.

 

De kracht van verhalen

Ouder worden doen we allemaal, elke dag weer. Alet verleidt met verschillende programma’s de vaak zwijgzame, oudere generaties om persoonlijke verhalen te delen. Denk aan groepsgesprekken, talkshows, een festival rondom ouder worden en een online platform.

 

Als je vertelt wat je ten diepste beweegt - zo ziet ze overal in Nederland gebeuren - leer je jezelf én anderen beter kennen. Dat leidt tot verbinding – belangrijker dan ooit in onze individualistische samenleving - want van hart tot hart verstaan we elkaar altijd. 

 

Vergrijzing verzilveren

Alet’s streven is de vergrijzing te verzilveren door ouderen in beweging te brengen en daarmee de beeldvorming over ouderen te kantelen naar een realistischer beeld. Klarenbeek gelooft in persoonlijke groei, tot de laatste snik: “Blijf bewegen, blijf je verbazen, tot het stopt.” 

 

De mens staat altijd centraal

Ouder worden is een uitermate persoonlijk proces, met een geheel eigen dynamiek en invulling. Of het nu gaat om beleid, om zorg- en welzijn, om projecten in de wijk voor ouderen: vanuit Alet’s visie staat de mens altijd centraal. In de praktijk wordt dat nog wel eens vergeten, en daar gaan we het over hebben. Met veel achtergrondinformatie, voorbeelden uit de praktijk en een lach en een traan.


Lees hier het interview met Alet.


14u00 - 15u00Parallelsessies

Sessie A: Kwaliteit vanuit strategische doelstellingen - Woonzorg Emmaüs

Welke rol neemt de directie op bij het algemene kwaliteitsbeleid? Wat betekent een directielid daarin? Hoe betrek je als operationele kwaliteitsmedewerker een directie bij de uitrol van Menso en bij welke prestaties kunnen ze actief meewerken? Wat met toewijzing van middelen, mensen, tijd, ...? Hoe kan transparante communicatie vanuit directie bijdragen tot een succesvolle implementatie? Hoe kort moet een directie op de bal zitten en welke verantwoordelijkheden kunnen ze uit handen geven? 


Woonzorg Emmaüs licht hun aanpak toe bij de opstart, uitrol en opbouw van hun kwaliteitsbeleid aan de hand van Menso.

Begeleiding door: Famke Sillis, Woonzorg Emmaüs 

Sessie B: Til je organisatie naar 'the next level' - Zorgband Leie & Schelde

Hoe kun je als dynamische organisatie inzetten op het stimuleren van betrokkenheid van de medewerkers en ruimte creëren voor creativiteit en innovatie?  Zorgband Leie en Schelde stelt haar aanbod van diverse projecten voor waarbij medewerkers centraal worden geplaatst en verbinding, ontwikkeling en participatie worden gestimuleerd. Deze praktijkvoorbeelden kunnen een inspiratie vormen voor het ontwikkelen van een eigen, next level HR-beleid. 


Begeleiding door: Jaimie Hindryckx en Evy De Volder, Zorgband Leie & Schelde


15u00 - 15u30

Pauze
15u30 - 16u00


Parallelsessies

Sessie C: Betrekken van naasten en integratie in de buurt - 
Ocura vzw en Woonzorg Emmaüs  

Met het Tiny care-project wil het woonzorgcentrum Ocura in Voeren gezinnen met een zorgbehoefte de mogelijkheid bieden om zorgeloos te genieten van een vakantie of overnachting. Ze realiseren dit door het aanbieden van een tiny house waar mantelzorgers kunnen verblijven, direct grenzend aan een zorgkamer in het woonzorgcentrum, waar alle benodigde zorgvoorzieningen en ondersteuning direct beschikbaar zijn.


Toelichting door Carla Langie, Ocura


Een zorgzame buurt komt er niet vanzelf en elke buurt is anders en uniek. Het lokaal dienstencentrum de Pit is verankerd in een woonzorghuis/woonzorgzone. Vanuit deze positie zijn ze mee trekkende partner in het project Zorgzame Buurten “Pittige Buurten”. Om het project zo goed mogelijk te verankeren in de wijk is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de opportuniteiten, de sterktes en de sociale context. Hoe ga je hier dan mee aan de slag? Wat is de meerwaarde voor een woonzorgcentrum om buren met elkaar in verbinding te brengen? Een out-of-the-box sessie van hoe je integratie in de buurt organiseert en faciliteert en hoe je de verschillende partners in de wijk betrekt.


Toelichting door Ilse Van Dessel, Woonzorg Emmaüs


Sessie D: Update Pyxicare-software - Pyxima

Demonstratie van de nieuwste mogelijkheden in de software rond Menso-kwaliteitsopvolging bij groeperingen en indicatoren uit BelRAI. 


Toelichting door: Jurgen Berden, Pyxima


16u00 - 16u30
Panelgeprek

Waarom kiest een WZC voor het Menso-kwaliteitslabel? Wat is de impact ervan op het dagelijkse leven van de bewoners? Hoe ervaren medewerkers het in hun job?

We vragen de ongezouten mening van woonzorgdirecteurs, kwaliteitscoördinatoren, koepelorganisaties en wetenschappers.

16u30 - 17u00
Afsluitende keynote door Karine Moykens, Secretaris-Generaal departement Zorg

De visie van het Departement Zorg op de kwaliteitsopvolging in de ouderenzorg en de implementatie van het nieuwe kwaliteitsdecreet.


17u - 18u


Gezellig napraten met een hapje en een drankje